Toyota Sông Lam

Toyota Sông Lam

0906593889

(Hotline)

Dự toán chi phí

Bước 2 Tiếp theo

Chọn nơi đăng ký trươc bạ

Khu vực II:

Gồm các thành phố trực thuộc trung ương (trừ thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh), các thành phố trực thuộc tỉnh và các thị xã.

Khu vực III:

Gồm các khu vực khác ngoài Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và khu vực II nêu trên.

FORTUNER 2.7AT 4X4
FORTUNER 2.7AT 4X4

Thông tin

Phiên bản xe

FORTUNER 2.7AT 4X4 1.319.000.000

Chi phí đăng ký

Đăng ký (chưa bao gồm phí dịch vụ) 0

Lệ phí trước bạ 0% (0)

Phí kiểm định 0

Phí sử dụng đường bộ/Năm 0

Bảo hiểm trách nhiệm dân sự/Năm 0

Nơi đăng ký trước bạ

Nghệ an

Phụ kiện

Màu xe

1.319.000.000 VND
Thong ke
: 0906593889