Toyota Sông Lam

Toyota Sông Lam

0906593889

(Hotline)

Hỗ trợ tài chính

Bước 1 : Chọn phiên bản xe

Bộ lọc

Mẫu xe

Giá

Nhiên liệu

Số chỗ ngồi

Kiểu dáng

Xuất xứ

Bước 2

Tiếp theo

Chọn màu xe (*)
Giá phụ kiện
Sản phẩm tài chính (*)
Thời gian vay (*)
Hình thức thanh toán (*)
Số tiền trả trước (10%)

Quý khách vui lòng điền đầy đủ các thông tin có dấu (*)

Mẫu xe đã chọn

Thông tin

Phiên bản xe

Màu xe:

Hoàn tất

Hỗ trợ tài chính

Về trang chủ

Số tiền trả tháng đầu tiên

VND

Khoản tín dụng

VND

Lãi suất vay năm

6.99 %

Gốc và lãi cuối kì

2.132.232 VND

Image_Result Yaris G CVT

Thông tin

Phiên bản xe

Yaris G CVT
Giá

Màu xe

Phụ kiện

Giá

Trả trước

Số tiền

x
Gửi thông tin đến email

Toyota Sông Lam

Gửi

Quý khách vui lòng điền đầy đủ các thông tin có dấu (*)

Thong ke
: 0906593889