Toyota Sông Lam

093 4405959

(Hotline)

Dự toán chi phí

Bước 2 Tiếp theo

Chọn nơi đăng ký trươc bạ

Khu vực II:

Gồm các thành phố trực thuộc trung ương (trừ thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh), các thành phố trực thuộc tỉnh và các thị xã.

Khu vực III:

Gồm các khu vực khác ngoài Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và khu vực II nêu trên.

COROLLA ALTIS 1.8E (CVT)
COROLLA ALTIS 1.8E (CVT)

Thông tin

Phiên bản xe

COROLLA ALTIS 1.8E (CVT) 733.000.000

Chi phí đăng ký

Đăng ký (chưa bao gồm phí dịch vụ) 1.000.000

Lệ phí trước bạ 10% (73.300.000)

Phí kiểm định 340.000

Phí sử dụng đường bộ/Năm 1.560.000

Bảo hiểm trách nhiệm dân sự/Năm 480.700

Nơi đăng ký trước bạ

Nghệ an

Phụ kiện

Màu xe

809.680.700 VND
Thong ke
: 093 4405959